דמותה של צובינר היאצובינר התגלמותה של אלת: ים, גשם ומים, דמותה מתקח ,שר גם לסערות וברקים בזמן הסערה צובינר דוהרת .על סוס מאש בין העננים
צובינר שולחת לבני אנוש את גשם נותן החיים .או את הברד המזיק בתקופות בצורת בוצע פוח לחן דתי עם מזמורים לכח בוד צובינר עם משאלה .להמטיר גשם על השדות
באפוס “ססנה צרר”, צובינר מופיעה כבתו של המלך גאגיק, אישתו של החליף מבגדד, ואם הגיבורים מארץ סאסון, התאומים: סאנסר ובגדסר צובינר הרתה עם התאומים
לאחר ששתתה שתי טיפות מי ים