•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

מהר הקדיש את חייו ואת מעשיו למען הצדק, נלחם והרג את האריה שתקף אנשים חסרי ישע בידיו חשופות, הציל כפרים מטביעה כאשר זרק .לנהר סלע ענקי ועוד אין ספור מעשיי גבורה כאשר נפגש בפעם הראשונה מהר עם אביו דוד, מגר שלא יודע כי מדובר באביו נלחם מולו ומנצח, דוד אשר סבל תבוסה .מבנו מקלל את מגר, גוזר עליו חיים בעוני וללא דור המשך מהר לאחר קללת אביו לא מסוגל להגיע למטח רתו ולהביא לעולם צדק, האדמה לא מחזיח .קה אותו והוא מתחיל לשקוע יחד עם סוסו מהר פונה לעזרת אבותיו, והם מייעצים לו בחלום להתבודד ולעזוב את העולם, לעבור יחד עם סוסו .למערה ושם להמתין עד אשר צדק יבוא לעולם מהר שולף את חרבו מכה בהר בחוזקה, המח .ערה נפתחת ומגר נכנס אליה יחד עם סוסו מאז מגר יוצא החוצה פעם בשנה כדי לראות האם בא .צדק לעולם