האגדה מספרת כי מלכת אשור שמירם, התאהבה במלך ארמניה יפה התואר-ארא, המלכה שלחה לארא מכתב בו היא ביקשה שארא ייקח אותה לאישה וכך אשור וארח . מניה יהפכו להיות לממלכה אחת מלך ארא נענה בשלילה לבקשה של שמירם המלכה, דבר המשפיל אותה, שמירם חשה שנאה יוקדת כלפי ארא בשל סירובו, אוספת את באה .ושולחת אותם לתקוף את ארמניה למרות פקודתה של שמירם להביא את המלך ארא בחיים אליה, הוא נפצע אנושות ע”י חייליה, שמירם שולחת בוזזים שמביאים את מלך ארא .הגוסס לאוהל שלה, שם הוא נפטר המלכה שמירם מצווה לכהן הגח דול מירס להחזיר את המלך ארא לחיים, גופתו של ארא מונחת על פסגת ההר אמנפרקיץ’, מירס קורא לרוחות אראלץ על מנת להשיב .את ארא לחיים, אך ללא הצלחה שמירם זורקת את גופתו של ארא לבור ומפיצה שמועה כי הצליחה להשיבו לעולם החיים, הארמנים מאח מינים למלכה שמירם ומספיקים את הלחימה, שמירם מנצלת את המצב ועוזבת את ארמניה יחד עם צבא