•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

לוסין או לוסינה הינה סמל הירח במיתולוגיה הארמנית, ע”פ המסורת לוסין וארב הם אחים תאומים, ארב הינו התח גלמות השמש ולוסין כאמור התגלמות הירח, למרות היותם אחים לוסין וארב הם היפוח כים מבחינת אופייהם .והתנהגותם