רוחות שחיות בתוך אסמים ורפתות, האמח ברו דורשות לעצח מן יחס הוגן ואוהד אחרת מתנקמות באח .נשים החיים איתם האמברו מתגלמים לבני אנוש בתור שלל דמויות, ככל הנראה האמברו היה נשים בחייהם שגרו במקומות .נטושים