אמהות הלילה, מכח שפות רעות הרוח דפות אחרי השמש עם נחשים בידיהם .מיום בריאת העולם בערב המכשפות יוצאות מתחת להרים ומתחילות לחפש את השמש, אך . החמה שקעה לבינתיים המכשפות תרות אחרי החמה בכל מקום: בהח רים, בכפרים וביערות, כאשר אחרי חיפוש ארוך ומייגע הן לא מצאו את החמה הן יורדות בחזרה אל מתחת לאח דמה דרך טחנות רוח הרוסות ואפיקי נהר שהתייבשו, וממשיכות את חיפושן שם איך המכשפות חוזרות אל מקום ממנו באו, לאט לאט . קרניה הראשונות של השמש עולות מן המזרח אם המכשפות היו מצליחות ומבטיהן תפשו .בעלטה ונחשים וכל האנשים היו מתים