אל הטבע המת והקם לתחייה, פירוש השם “ארוך השיער” ע”פ המסורת הקדומה גיסנה יחד עם אחיו דמטר עזב את מולדתו הודו בשל זעמו של המלך על שני האחים, בסוף נדוח דים מגיעים האחים ל”ארץ השמש” )ארמניה(, מלך ששמו וגרשק מעניק להם את ארץ טרון, לאחר 15 שנה בהם האחים חיו בשלווה, מלך ארמניה מחליט להורגם, את ארץ טרון הוא .מעניק לשלושת בניהם של האחים כהניו של האל גיסנה גם הם היו מאח ריכים שיער כדי לדמות לו, עם קבלת הנצרות ב 301 לספירה, המסורת נשארה .ולגברים של ארץ טרון הייתה צמה כהנים של גיסנה )גוסנים( שטמנו את גיסנה עם שירה וריקודים נהפכו עם .השנים למוזיקאים נודדים