לפי המיתוס הארמני, האש והמים הם אחים, אך בין האחים פרצה מריבה גדולה ועד היום הם אויבים הנח מצאים במריבות מתמדת, לפי מקור אחר האש נבח ראה על ידי השטן כאשר הכה בברזל על אבן צור, כאשר בני האנוש החלו להשתמש באש אותה ברא השטן, האל העליון כעס מאוד על כך ולכן ברא את הברק-מקור .האש האלוהית