•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

רוחות מכונפות הדוח מות לכלבים גדולים )דוגמת גמפר(, אראלז חיים ברקיע, ותפקידם להשיב לחיים את הלוחמים הארמנים שנפלו בקרב, כאשר לוחם נהרג האראלז
יורד מהרקיע לשדה הקרב מלקק את פצח עיו של הלוחם עד שהפצעים נעלמים .ואז הלוחם שב לחיים ע”פ האגדה מלכת אשור שמירם קראה לרוחות אראלז להח שיב לחיים את משוא אהבתה מלך ארמניה .ארא יפה התואר