אלת היופי והאהבה, אהבתו של האלאסטחיק ואגן-קוטל הושפים, האגדה מספרת שלאחר מפגשי האהבה של אסטחיק וואגן היה יורד גשם רב על הארץ ומח .ביא איתו ברכה של מים ויבול בשדות האלה אסטחיק הייתה נחשבת ע”י הארח .מנים לפטרונית של נערות ונשים הרות ע”פ המסורת בזמן שהייתה אסטח חיק מתרחצת בנהר הקדוש אראצני )חלקו המזרחי של נהר הפרת(, היא הייתה מכסה את הנהר בשמיכה של ערפל סמיך על מנת שנערים וגברים שישבו על גדות הנהר לא .יכלו לראות את האלה במערומיה מספרים כי האלה אסטחיק שהייתה .קשורה למים וגשם נהפכה לדג