חצי אדם חצי דרקון )וישאפ(,לפי האפוס הוישאפים משתלטים על מקורות המים ודורשים שנערות יובאו כקורבן, אחד מהם היה אז’דאאק אשר לפי אגדה חטף .את אחותו של אחד האלים לפי מובסס חורנצי )היסטוח ריון ארמני( אז’דאהק היה מלך מידיה, אשתו של .מלך מידיה נקראת אנוש מלך ארמניה טיגרן הראשון קורא למיטב לוחמים של קפח דוקיה, אלבניה ואיבריה ויחד עם גיס ארמני יוצא למלחמה כנגד אז’דאהק, כאשר הצח באות נפגשים מתחיל הקרב שמתארך מאחר והלוחמים האמיצים לא מוכנים להפנות את גבם אחד לשני, לבסוף המלך טיגרן זורק את כידונו מרוב עוצמה מצליח לחדור דרך מגנו העבה של אז’דאהק והורג אותו, הוישאפים יחד עם .אנוש נלקחים בשבי