•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

מאז שלהי ימי הביניים יש עדויות לקיומה של עדה ארמנית ברמלה, עדה ששרידיה קיימים בעיר עד ימינו אלה. התושבים הארמנים התגוררו, מאז ימי הבינים המאוחרים, ברובע משלהם, משני צידי הדרך הראשית, יפו ירושלים. שרידי השכונה הארמנית ההסטורית נהרסו בידי עירית רמלה ב-2001, ועל מקומם הוקם מגרש חניה. רוב תושבי רמלה הארמנים, נטשו את העיר וכיום יש רק שרידים לעדה חשובה זאת.מול השכונה עמד מכלול מוקף חומה, שבו היו אכסניה לעולי רגל בדרכם מיפו לירושלים, מנזר ובו כנסייה המוקדשת לגיאורגיוס הקדוש (סוּרְפּקֶבוֹרק). בתוך צלב מכסף נשמרת בכנסיה עצם, המיוחסת לקדוש זה, שמרכז הפולחן שלו, נמצא בעיר לוד הסמוכה.מועד ייסוד הכנסיה אינו ברור. לטענת הכומר ראשיתה במאה ה-12. בתוך המכלול פעל, במאה ה-17, סמינר לכמרים, שהועבר מאוחר יותר לירושלים. הכנסייה עברה שיפוץ בשנים האחרונות. כל שנה, בעשרים באוקטובר, יומו של גיאורגיוס הקדוש לפי המסורת הארמנית, נערך טקס גדול בכנסיה. פרט ליום זה, הכנסייה אינה מתפקדת, בשל מיעוט המאמינים ברמלה. את מרבית שרותי הדת מקבלים הארמנים הבודדים החיים בעיר בכנסייה ביפו.כיום מתגוררת במכלול העתיק של המנזר-האכסניה משפחה אחת השומרת עליו