•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

הקהילה הארמנית בחיפה מונה כמה תאלפים נפש המתגוררים בעיקר בעיר התחתית.הכנסיה שוכנת בשביל חנא נאקרה – סמטה קטנה הנושקת לרחוב חורי שבשולי ואדי ניסנאס.המבנה בן שתי קומות היה בית ליואן שהיה שייך למשפחת אביאד. בשנת 1928 העדה הארמנית רכשה את הבית והפכה אותו לכנסיה המוקדשת לאליהו הנביא ושמה כנסית סנט אליהו (יגיה הקדוש).הכנסיה כפופה לפטריארכיה הארמנית בירושלים