סרקיס פיטסק חייו ועבודתו של סרקיס פיטסק נופלים במחצית הראשונה של המאה ה- 14. תאריכי לידתו ומותו של האמן ובאופן כללי כל פרט בביוגרפיה שלו אינם ידועים. כתב היד האחרון הידוע של סרקיס פיטסק, “הבשורה הרפואית” משנת 1353 (מטנאדן, מס ‘6795), הוצא להורג על ידו בגיל מתקדם, כפי שעולה מהפתק הבלתי נשכח של האמן. רק בפתק הבלתי נשכח של 1301 הכומר גריגור, אביו של סרקיס, מאחל לבנו חיים ארוכים, ובפתק הבלתי נשכח של 1313 הוא מבקש לזכור אותו. בשנת 1320 שמו של סרקיס פיצאק כבר היה ידוע ברבים. הוא אימץ מאביו את אמנות קישוט כתבי היד, את הדגימות העיקריות של קישוטים, את אופן הביצוע שלהם, צורות ודוגמאות, כמו גם את היחס בין צבעי הספקטרום הבהירים