חוראנים

1132
       

חוראנים – ציורים של קשתות, בדרך כלל בעמודים הראשיים של ספרים בכתב יד. לפעמים תוכן הספר נכתב בתוך ההוראן