מנזר אכטמר, כנסיית הצלב הקדוש, ממוקם במחוז וספורקאן שבאזור רשטוניק, בחלק הדרום-מזרחי של אגם ואן, באי אכטמר. המנזר היה המרכז הרוחני של ממלכת ארסרוני של וספורקאן, שם פעל אחטמר קתוליקוסאט (המאות 12-19) שם התגלתה בשורה שצוירה על ידי המאסטר צרון. בסוף הספר, האדון תיאר את עצמו בעבודה