“דלת המהר” מגולפת בצוק אגרבאקאר (“אבן העורב”) ליד העיר ואן שבפרובינציית וספורקאן (כיום מרכז טחנת ואן בטורקיה).דלתו של מר היא קיר גדול, מגולף בסלע, עם כיתוב תבנית, הדומה לדלת בצורה ובקישוט. הם אומרים שכאשר רועה אחד ישן פעם מתחת לדלת ביתו של מר, היה לו חלום שבו רוח חביבה סיפרה לו את סוד דלת הקסם. הרועה, שהתעורר, השמיע את המילים הסודיות שנחצבו על הדלת, והיא מיד נפתחה. התברר שזו הכניסה למערה. כשנכנס הרועה למערה, הוא ראה ערימות של זהב ויהלומים. הרועה מילא את השקית בתכשיטים וחזר על המילים. הדלת נפתחה שוב והוא יצא החוצה, אבל אז הוא התגעגע למקל שנשאר במערה. נכנס שוב פנימה, הרועה לקח מקל ועמד לעזוב, כשפתאום שכח את דבריו הסודיים. הם אומרים שעכשיו הוא נמצא במערה ומשם נשמעות קריאותיו קורעות הלב. מר הוא גיבור האפוס הארמני “דוד מסאסון”. האפוזיציה התגבשה מהמאות ה-9-11, בתקופת תנועת השחרור נגד שלטון הח’ליפות הערבית