ישנם מיתוסים רבים המוח קדשים לנחשים עוד מימי הקדם, נחש מסוג לורטו (נחש מים הנפוץ באזור הרמה הארמנית) היה נערץ ע”י האנשים מאחר .ונחשב למגן האיכרים הנחשים הקדושים ע”פ המסורת היה חיים במח ערות (ארמונותיהם). לכל מלך הנחשים על ראש יש אבן חן או קרח .ניים מזהב