נויאן טפאן – המרכז הארמני לתרבות וחינוך בישראל

1197