•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

גיבור, לאחר קבלת נצרות כדת מדינה ב 301 לספירה, סרקיס זוהה כי קדוש נוצרי-סורב סרקיס (סרקיס הקדוש), אך המקורות שלו נולח דו הרבה לפני, סרקיס מתואר כגבר גבוה ונאה .הדוהר על סוס קרב לבן סרקיס מסוגל היה לעח לות רחות עזים, סערה וסופות שלגים כנגד .אויביו בשדה הקרב