•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

דמויות מתוך האפוס המפורסם- דוד ססונצי או דוד מארץ ססון(אזור במערב ארמניה, תורכיה של ימינו), סאנאסר ובגדסאר הם אחים תאומים שאימם היא האלה צובינר אלת הים , צוח בינר מולידה את האחים לאחר ששתתה שתי טיפות מי ים, סאנאסר שנולד מתוך טיפה שלמה עולה בכוחו על פני אחיו .בגדסאר שנולד מתוך חצי טיפה בגי ל 6 האחים היו בעלי עוצ מה אדירה, החליף של בגדד בעלה של צובינר מחליט להח קריב את האחים לאלילים שלו כממזרים, אך החליף נכשל במזימתו הודות לכוחם העז
של האחים, לאחר שהם מנח צחים את האלילים, מחליטים הם לשוב לאדמות ארמניה. כאשר בסוף המסע הם שבים לארצם מחליטים האחים להקים עיר על פסגות ההרים מתוך הסלעים, בנוסף הם בונים גם 40 בתים ל 40 משפחות שעוברים .לגור שם, העיר נקראה ססון