•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

דוד ססונצי (דוד מארץ ססון) הוא גיבור האפוס הארמני המפורסם “ססנה צרר” (בני ססון האמיצים), דוד הוא בנו של מגר הגדול, נכדו של סאנאסר ואביו של מגר הקטן, דוד הוא התגלמות של רצון העם לחופש ועצמאות מהכובש הזר, האפוס מגולל את רצונם של האנשים הפשוטים ביותר לעזוב .את חיי היום יום ולקחת נשק על מנת להגיע להישגים גדולים האפוס מגולל את ניצחון העם הארמני כנגד הפולשים הערבים ומשרתיהם שחנקו את העם במסים כבדים, כל .זה התרחש לפני למעלה מ 1000 שנה