•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

נשר, נחשב למלך הציפורים, במקורות הארמנים הקדומים, ארטציב היה שליח האלים (כך גם הופיע באפוס המפורסם: דוד ססונצי-דוד מארץ ססון) המלכים הארמנים היה בונים טוטם של ארטציב בארמונם כדי לזכות באהדת אלים וכמובן סמל זה ליווה את צבאות ארמניה על .דגליהם בעת הקרב