•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

יצורים קטנים כגודל מחט, ע”פ הנבואה קץ הימים יגיע כאשר .האנשים יהפכו לאצ’וץ-פצ’וץ :נבואה של האל מיחרה כל האנשים בתבל קשורים זה בזה אין אדם החי לבדו בעולם, כך גם החטאים מצטברים על כל דור ודור…..משקל ענק מוצב בפאתי ארמון האל מיחרה, על כל חטא שנעשה עורב שחור בעל עין אחת, מביא כדור שחור ומציב אותו במשקל, ואילו על כל מעשה טוב יונה ,צחורה כשלג מביאה כדור לבן כאשר יבוא יום אחד והמשקל של החטאים יגבר על משקל המעשים הטובים, נשר ענק יכסה את כדור הארץ בכנפיו למשך 45 יום, ללא אור השמש כל האנשים יהפכו .לאצ’וץ-פצ’וץ, הארץ תיחרב והעולם יפסיק מלכת