•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

שירות ‘דלת-לדלת’ לטסט שנתי כולל בדיקה והכנה לפני הטסט.מכונאות כללית, טיפולים תקופתיים, פחחות וצבע, דיאגנוסטיקה

09-741-2141

info@d-gds.com

https://www.d-gds.com/?fbclid=IwAR1SX5wcy__bNlaYBrj_wfyhtufU6_GtbFy8oLXSLh7grfktK3ztBdPEWwQ
https://www.facebook.com/DieselCenterIL/